Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Film’ Category

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Annonser

Read Full Post »

Nu vet vi vad regeringen menade med ökat stöd till biograferna.
Det blev inget direkt ökat stöd till biograferna!! (Olycklig formulering i regeringsförklaringen).
Däremot kommer granskningsavgifterna att avskaffas bra för distributörer och för hela branschen.
Dessutom görs en mindre satsning på mer pengar för att digitalisera filmarvet.
Först 2019 kommer en satsning på ökat filmstöd på 20 mkr. (Nästa valperiod)
Det borde ha kommit redan 2017.
Nu ska det bli intressant att se hur SFI tolkar dessa skrivningar och fördelar pengarna.

Read Full Post »

I ett samtal på Göteborgs filmfestival deltog bl.a. SF Bios programdirektör Sture Johansson och Svenska Filminstitutets (SFI) VD Anna Serner.
De diskuterade bland annat orsakerna till att svensk films andel av biografbesöken har minskat något. I diskussionen försöker Sture Johansson hävda att SFI haft för stort fokus på ”genusgrejen” istället för publikmålet. En företrädare för SF bio (95% marknadsandel) uttrycker sig nedsättande över att fler kvinnor tar plats i filmproduktion år 2016 – det är pinsamt. Vad är det för attityder som finns inom SF koncernen? Istället borde Sture Johansson hylla Anna Serners framgångsrika jämställdhetsarbete.

Read Full Post »

Nu är det dags för mig att lämna jobbet som chef för Film och Live på bio. Men jag ska fortsätta med att vara samordningschef för Folkets Hus och Parkers
biografbolag FMAB med biograferna Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Utöver det tänker jag frilansa, ta det lite lugnare och åka båt 🙂

http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Folkets-Hus-och-Parker-soker-chef-film-live/

Sök jobbet!

Read Full Post »

I över ett halvår har jag funderat över varför miljöpartiet slåss för att höja skatten på biografbesök. Varför vill en kulturminister att det ska bli dyrare att gå på bio?
Samtidigt har kulturministern infört fri entré på flertalet statliga muséer, detta bl.a. för att minska trösklarna till vårt gemensamma kulturarv. Kulturministern gör även en satsning på kulturskolor och vill att kostnader för att få lektioner inte ska vara alltför höga. Dessutom har kulturministern satt fokus på civilsamhällets villkor och förutsättningar. Bra och förståeliga satsningar för en rödgrön regering. Men varför höja skatten på biografbesök?
De argument som jag hört för höjd skatt och därmed införandet av en helstatlig filmpolitik är att fler aktörer ska få sin röst hörd och inte bara de som idag är parter i filmavtalet. Dessutom ska en helstatlig filmpolitik bidra till att filmens skapare, kreatörer ska få bättre villkor.
Men för att åstadkomma detta behöver en unik finansieringsmodell inte skrotas. Nuvarande filmavtalsgrupp kan utökas och staten kan öka sin insats för att förbättra filmskaparnas villkor osv.
Men – det som inte sägs och som jag tror varit avgörande är att regeringen vill komma bort från biografmonopolets stora och betydande inflytande över filmpolitiken. Varje nytt filmavtal har tvingat sittande regering att lyssna och ta stor hänsyn till biografmonopolets synpunkter för att få monopolets underskrift. Då jag själv deltagit i 3 (el 4?) filmavtal så vet jag att en stor del av förhandlingarna fick äga rum i direktförhandlingar med biografmonopolets företrädare. Att en regering vill komma bort från denna situation är fullt förståeligt. Däremot är jag inte övertygad om att denna situation skulle behöva resultera i en helstatlig filmpolitik, det kunde ha fått en annan lösning. Vi är många som anser att nuvarande monopolliknande situation är skadlig för hela filmbranschen. Så –  detta argument borde ha använts i diskussionen om framtidens filmpolitik.

Read Full Post »

Kvalitetsfilm eller kommersiell film – så brukar motsättningen formuleras. Begrepp som känns -70 tal där kvalitetsfilm skulle motverka och komplettera kommersiell film. Är det dags att skrota begreppen kvalitetsfilm v/s kommersiell film? Så här skriver Jacob Lundström i tidskriften FLM.
”Under året har svensk films bristande genomslagskraft diskuterats i takt med att publiksuccéerna har uteblivit. Enligt filmbranschen stavas lösningen på ekvationen ”bred kvalitetsfilm”. Och det är förstås bra att börja någonstans, till exempel med ambitionen att göra film som inte är dålig. Men varför, varför kvalitetsfilm? Det för inte bara tankarna till det slags best-practice-prestigeproduktioner som Truffaut en gång i tiden pekade ut som förstockade.
Begreppet har också blivit så urvattnat att det bara kan definieras genom vad det inte är. Förstör kvalitetsfilmen! Främja en filmkultur som inte begränsar mångfalden av uttryck på gamla meriter. Släpp beröringsskräcken och låt genrefilmen komma in.”

Gott nytt år!

Read Full Post »

I Stockholm storsatsar SF Bio med en biograf i den nya köpgallerian Mall of Scandinavia med 15 salonger och en Imax salong.
I Göteborg har man nyligen öppnat en s.k. Arthousebiograf, Göta vid Götaplatsen. Hur SF affärsstrategi ser ut har jag ingen
aning om. Men det var intressant att läsa denna analys i nättidningen Spanaren.

Read Full Post »

Older Posts »