Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Folkrörelser’ Category

Jag är så förundrad över AMC köp av Nordic Cinema Group (NCG) där SF bio ingår.
På den utmärkta sajten Celluloidjunkie där biografexperten Patrick von Sychowski skriver framgår vilka enorma
belopp som AMC har betalat. Totalt har AMC betalt 8,2 miljarder svenska kronor.
Bridgepoint som sålde har på endast två år tjänat ca 900 mkr på affären.
Hur har denna värdeökning skapats?
Intressant att notera i Patrick von Sychowski inlägg är att AMC har betalat ca 18 miljoner kronor per salong för NCG.
När AMC köpte Odeon i England betalade man ca 4,5 miljoner kronor per salong.
Varför denna stora skillnad i pris per/salong?

Läs mer; https://celluloidjunkie.com/2017/01/23/amc-buys-nordic-cinema-group-929-million-need-know/

Annonser

Read Full Post »

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Read Full Post »

I höstbudgeten finns nedanstående förslag om nya intäkter till kultur.

”4.5.8 Bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spel
Regeringensförslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2017 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets över- skott 2016 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.”

Den svenska spelmarknaden omsätter ca 3,5 miljarder kronor av dessa går stort sett allt till idrotten. Dessvärre får inte civilsamhällets kulturaktörer del av dessa pengar. Nu är när spelmarknaden ska genomgå en omreglering är det dags att även kulturverksamhet blir en del av verksamheten. Det borde vara möjligt att jag som spelare själv får välja till vilka ändamål jag önskar att överskottet ska gå till.

Read Full Post »

I höst kommer Pernilla August film ”Den allvarsamma leken” ha premiär. En film som bygger på Hjalmar Söderbergs romanklassiker ”Den allvarsamma leken”. Det finns stora förväntningar att filmen kommer att få goda recensioner och locka publik till biograferna.

Det flesta biografägare vill naturligtvis visa filmen och även få möjlighet att vara med från premiär. Filmen kommer att distribueras av Nordisk film.

Men kommer biograferna utanför SF-sfären få visa filmen vid premiärdagen? Dessvärre verkar det inte så.

I storstäder där det i bästa fall kan finnas en annan biografägare än SF verkar inte få visa filmen från premiär. Varför?

I förhandlingen mellan SF bio och Nordisk film så har med stor säkerhet SF bio sagt att de kan tänka sig att betala en hög procent i filmhyra under förutsättning att inte filmen visas på andra biografer i respektive stad där SF bio finns. Om Nordisk Film väljer att visa filmen på annan biograf så får Nordisk film lägre filmhyra. Nu verkar det som Nordisk film accepterar SF bios villkor och de få biografägare som finns utanför SF bio får vänta i flera veckor innan de kan visa filmen.

Så här arbetar SF bio för att försvåra för andra biografägare, detta i en situation där SF bios marknadsandel i aktuella städer är över 90%.

Filmen ”Den allvarsamma leken” har av Svenska Filminstitutet (SFI) fått 11 miljoner kronor i produktionsstöd.

En film som fått produktionsstöd borde givetvis erbjudas till biograferna på likvärdiga villkor. Med den totala marknadsdominans som SF Bio upprätthåller på olika sätt blir det väldigt provocerande att Nordisk Film så favoriserar SF Bio i sättningen av filmen.

SFI borde skriva in sina stödregler att producent och distributör har ansvar för att filmen tillgängliggörs på likvärdiga villkor till biografägare.

Att SF bio utnyttjar sin marknadsdominans för att utestänga andra biografägare är ett uttryck för att marknadsekonomin på biografmarknaden inte fungerar. Dels kan man fundera över den företagskultur som finns inom SF Bio men samtidigt konstatera att det behövs mer kraftfulla stöd för att försöka balansera en icke fungerande biografmarknad.

Från 2017 införs en statlig filmpolitik, det ska bli väldigt intressant att följa om en helstatlig filmpolitik vågar utmana SF Bio marknadsdominans.

Read Full Post »

I ett samtal på Göteborgs filmfestival deltog bl.a. SF Bios programdirektör Sture Johansson och Svenska Filminstitutets (SFI) VD Anna Serner.
De diskuterade bland annat orsakerna till att svensk films andel av biografbesöken har minskat något. I diskussionen försöker Sture Johansson hävda att SFI haft för stort fokus på ”genusgrejen” istället för publikmålet. En företrädare för SF bio (95% marknadsandel) uttrycker sig nedsättande över att fler kvinnor tar plats i filmproduktion år 2016 – det är pinsamt. Vad är det för attityder som finns inom SF koncernen? Istället borde Sture Johansson hylla Anna Serners framgångsrika jämställdhetsarbete.

Read Full Post »

Nu är det dags för mig att lämna jobbet som chef för Film och Live på bio. Men jag ska fortsätta med att vara samordningschef för Folkets Hus och Parkers
biografbolag FMAB med biograferna Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Utöver det tänker jag frilansa, ta det lite lugnare och åka båt 🙂

http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Folkets-Hus-och-Parker-soker-chef-film-live/

Sök jobbet!

Read Full Post »

I över ett halvår har jag funderat över varför miljöpartiet slåss för att höja skatten på biografbesök. Varför vill en kulturminister att det ska bli dyrare att gå på bio?
Samtidigt har kulturministern infört fri entré på flertalet statliga muséer, detta bl.a. för att minska trösklarna till vårt gemensamma kulturarv. Kulturministern gör även en satsning på kulturskolor och vill att kostnader för att få lektioner inte ska vara alltför höga. Dessutom har kulturministern satt fokus på civilsamhällets villkor och förutsättningar. Bra och förståeliga satsningar för en rödgrön regering. Men varför höja skatten på biografbesök?
De argument som jag hört för höjd skatt och därmed införandet av en helstatlig filmpolitik är att fler aktörer ska få sin röst hörd och inte bara de som idag är parter i filmavtalet. Dessutom ska en helstatlig filmpolitik bidra till att filmens skapare, kreatörer ska få bättre villkor.
Men för att åstadkomma detta behöver en unik finansieringsmodell inte skrotas. Nuvarande filmavtalsgrupp kan utökas och staten kan öka sin insats för att förbättra filmskaparnas villkor osv.
Men – det som inte sägs och som jag tror varit avgörande är att regeringen vill komma bort från biografmonopolets stora och betydande inflytande över filmpolitiken. Varje nytt filmavtal har tvingat sittande regering att lyssna och ta stor hänsyn till biografmonopolets synpunkter för att få monopolets underskrift. Då jag själv deltagit i 3 (el 4?) filmavtal så vet jag att en stor del av förhandlingarna fick äga rum i direktförhandlingar med biografmonopolets företrädare. Att en regering vill komma bort från denna situation är fullt förståeligt. Däremot är jag inte övertygad om att denna situation skulle behöva resultera i en helstatlig filmpolitik, det kunde ha fått en annan lösning. Vi är många som anser att nuvarande monopolliknande situation är skadlig för hela filmbranschen. Så –  detta argument borde ha använts i diskussionen om framtidens filmpolitik.

Read Full Post »

Older Posts »