Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Konst’ Category

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Annonser

Read Full Post »

Nu är det dags för mig att lämna jobbet som chef för Film och Live på bio. Men jag ska fortsätta med att vara samordningschef för Folkets Hus och Parkers
biografbolag FMAB med biograferna Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Utöver det tänker jag frilansa, ta det lite lugnare och åka båt 🙂

http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Folkets-Hus-och-Parker-soker-chef-film-live/

Sök jobbet!

Read Full Post »

Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till program. Programmet är reducerat till 12 förslag.
Många har redan på bl.a. ledarsidor dissat förslaget.
Men det finns många bra förslag blandat med märkliga förslag.
Ett mycket märkligt förslag är att lägga ihop Riksteatern, Musikverket och Riksutställningar till en ny institution.
Hur kan man föreslå att en folkrörelse som Riksteatern med 40 000 medlemmar ska läggas ner. En folkrörelse som gör det som arbetsgruppen
önskar.
Arbetsgruppen vill också skapa offentliga bildningshus, inte folkrörelsedrivna. Kommunala kulturhusidealet lever kvar dessvärrre. När ska rädslan för föreningsdrivna
bygdegårdar, Folkets Hus, hembygdsgårdar och andra mötesplatser släppa hos kulturpolitiska experter.

Det är utomordentligt allvarligt att förslaget saknar tankar och idéer om hur civilsamhällets kulturorgantisationer kan stärkas och få en tydligare roll. Jag trodde att den ideella kultursektorn var en hjärtefråga för miljöpartiet.
Men när förslaget ska behandlas av miljöpartiets politiker kan det nog bli förbättringar.

Read Full Post »

I boken ”Tystnadens triumf” beskriver Gabriel Byström utvecklingen i EU-landet Ungern. I kapitlet om konsten skriver Gabriel; ”Att begränsa den konstnärliga friheten har alltid varit ett effektivt sätt att minska debatten och ifrågasättandet för en orolig regim. När systemkritiska författare, konstnärer, dramatiker och musiker tystnar försvinner de parallella berättelserna, den gestaltade erfarenheten ges inget utrymme, dissekeringen av makten måste finna andra vägar, syresättningen upphör. Den subversiva kulturen ersätts med systemtänkande, självcensuren blir en integrerad del i skapandeprocessen”.

I Sverige försökte bl.a. moderater och sverigedemokrater ta död på kulturtidskrifter. Försöket misslyckades denna gång.

Read Full Post »

I samband med bokreleasen ”Film För Folket”, så kommer Folkets Hus och Parker att även släppa en unik DVD Box med filmer från den filmkatalog som FHP äger. FHP har tidigare gett ut Ingmar Bergman filmer, Lilla Fridolf Box m.m. Nu är det dags för folkkära filmatiserade romaner, Hemsöborna, Körkarlen och Nils Holgerssons underbara resa.

IMG_0217

Read Full Post »

alice_kuhnke
Alice Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Grön kultur- och demokratiminister. Foto: Arbetsgivaralliansen
Mer om Alice Kuhnke CV CV
Arbetslivserfarenhet
1992-1997 Programledare, reporter, inslagsproducent, Sveriges Television (SVT)
1998-2000 Programledare/Reporter, TV4
2001- 2004 Verksamhetschef, Skandia Idéer för Livet
2004-2007 Generalsekreterare, Fairtrade (Rättvisemärkt) Sverige
2008-2009 Verksamhetschef, Sektor3 -Tankesmedjan för det civila samhället
2009-2013 Hållbarhetschef, ÅF AB
2013- Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Förtroendeuppdrag
1999-2001 Regeringens ungdomsdelegation, ledamot
2001-2007 Stiftelsen Hela Sverige Artister mot nazister, styrelseledamot
2006-2007 Konsumentverket, styrelseledamot
2002-2007 Rädda Barnen, styrelseledamot
2006-2010 Svenska kyrkan, ledamot kyrkomötet (POSK)
2009-2010 Svanens Montessoriförskola, Ordförande
2008-2010 KF gymnasiet, styrelseledamot
2010 Landsbygdsakademin, ledamot (Jordbruksdepartementet)
2002-2011 Ickevåldsfonden (Svenska kyrkan), styrelseledamot
2009-2011 KFUK-KFUM Sverige, vice Ordförande
2011-2012 Utredningsexpert, Framtidens konsument stöd, (Näringsdepartementet)
2006-2012 Kungliga Dramatiska Teatern, styrelseledamot
2011-2013 Doberman AB, styrelseledamot
2012- Smålandsakademi, ledamot, stol 6
2014- Stiftelsen världsnaturfonden WWF, förtroenderådsledamot

Utbildning
1987-90 Friidrottsgymnasium, samhällsvetenskap, Katedralskolan Växjö
1999-2003 Fil. kand Statsvetenskap, Stockholms Universitet
2000 Bonniers förläggarlinje, Bonniers/Tv4, ledarskapsutbildning
2001 Ny Ledare i Skandia, ledarskapsutbildning
2002 Personlig utveckling (1år) MTgruppen, personlig utveckling
2003 LMI Leadership Management Sweden AB, ledarutveckling
2009 EPICs, Handelshögskolan Sthlm., (civ.sam ledarskapsutbildning)
2011 Ruter Dam, ledarskapsutbildning

Read Full Post »

Socialdemokraterna och Miljöpartiet enas kring olika politikområden. Nu finns överenskommelser om skolpolitiken, jobbpolitik och energipolitik. Nu är den stora frågan – blir det en överenskommelse om kulturpolitiken?

Read Full Post »

Older Posts »