Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Live på Bio’ Category

Jag är så förundrad över AMC köp av Nordic Cinema Group (NCG) där SF bio ingår.
På den utmärkta sajten Celluloidjunkie där biografexperten Patrick von Sychowski skriver framgår vilka enorma
belopp som AMC har betalat. Totalt har AMC betalt 8,2 miljarder svenska kronor.
Bridgepoint som sålde har på endast två år tjänat ca 900 mkr på affären.
Hur har denna värdeökning skapats?
Intressant att notera i Patrick von Sychowski inlägg är att AMC har betalat ca 18 miljoner kronor per salong för NCG.
När AMC köpte Odeon i England betalade man ca 4,5 miljoner kronor per salong.
Varför denna stora skillnad i pris per/salong?

Läs mer; https://celluloidjunkie.com/2017/01/23/amc-buys-nordic-cinema-group-929-million-need-know/

Annonser

Read Full Post »

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Read Full Post »

Nu vet vi vad regeringen menade med ökat stöd till biograferna.
Det blev inget direkt ökat stöd till biograferna!! (Olycklig formulering i regeringsförklaringen).
Däremot kommer granskningsavgifterna att avskaffas bra för distributörer och för hela branschen.
Dessutom görs en mindre satsning på mer pengar för att digitalisera filmarvet.
Först 2019 kommer en satsning på ökat filmstöd på 20 mkr. (Nästa valperiod)
Det borde ha kommit redan 2017.
Nu ska det bli intressant att se hur SFI tolkar dessa skrivningar och fördelar pengarna.

Read Full Post »

Nu är det dags för mig att lämna jobbet som chef för Film och Live på bio. Men jag ska fortsätta med att vara samordningschef för Folkets Hus och Parkers
biografbolag FMAB med biograferna Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Utöver det tänker jag frilansa, ta det lite lugnare och åka båt 🙂

http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Folkets-Hus-och-Parker-soker-chef-film-live/

Sök jobbet!

Read Full Post »

Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till program. Programmet är reducerat till 12 förslag.
Många har redan på bl.a. ledarsidor dissat förslaget.
Men det finns många bra förslag blandat med märkliga förslag.
Ett mycket märkligt förslag är att lägga ihop Riksteatern, Musikverket och Riksutställningar till en ny institution.
Hur kan man föreslå att en folkrörelse som Riksteatern med 40 000 medlemmar ska läggas ner. En folkrörelse som gör det som arbetsgruppen
önskar.
Arbetsgruppen vill också skapa offentliga bildningshus, inte folkrörelsedrivna. Kommunala kulturhusidealet lever kvar dessvärrre. När ska rädslan för föreningsdrivna
bygdegårdar, Folkets Hus, hembygdsgårdar och andra mötesplatser släppa hos kulturpolitiska experter.

Det är utomordentligt allvarligt att förslaget saknar tankar och idéer om hur civilsamhällets kulturorgantisationer kan stärkas och få en tydligare roll. Jag trodde att den ideella kultursektorn var en hjärtefråga för miljöpartiet.
Men när förslaget ska behandlas av miljöpartiets politiker kan det nog bli förbättringar.

Read Full Post »

Sök jobbet!

http://www.fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Assistent-for-film-och-Live-pa-bio/

Read Full Post »

Till: ​Kulturminister Alice Bah Kuhnke
​Kulturdepartementet,103 33 Stockholm

Stockholm den 29 september 2015

UPPROP: NYA BUDGETEN EN KATASTROF FÖR SVENSK FILM

När Kulturministern i våras meddelade att en helstatlig filmpolitik skulle ersätta det nuvarande filmavtalet utlovades krafttag för svensk film. När regeringen i förra veckan presenterade sin budget fick vi veta hur: det blir 15 miljoner kronor mindre till ny filmproduktion 2017 och 2018 och därefter ytterligare neddragningar med ca 20 miljoner.

Staten väljer också att gå vidare med den av remissinstanserna hårt kritiserade momshöjningen från 6 till 25 procent på biobesök, en skatt som skiljer film från övrig kultur.

Den ekonomiska ram för den statliga filmpolitik som regeringen presenterade innebär att staten tar in betydligt mer pengar via momsen än vad man tänker ge till filmen. För staten är momshöjningen alltså en ren vinstaffär. Som filmbranschen betalar!

Detta är inte bara ett svek mot de löften som ministern gav i våras, utan en katastrof för svensk film.

Vi kräver därför snarast ett möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Film&TV-Producenterna
Björn Rosengren, ordförande

Teaterförbundet / för scen och film
Anna Carlson, ordförande

Sveriges Dramatikerförbund
Camilla Ahlgren, ordförande

Sveriges Filmregissörer
Christina Olofson, ordförande

Oberoende Filmares Förbund, OFF
Johan Seth, ordförande

Sveriges Biografägareförbund
Peter Fornstam, ordförande

Film Väst
Tomas Eskilsson, VD

Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a
Eric Broberg, ordförande

Riksföreningen Våra Gårdar
Thomas Olli, VD

Riksföreningen Biograferna
Lars Gillegård, ordförande

Folkets Hus och Parker
Calle Nathanson, VD

Read Full Post »

Older Posts »