Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Opera’ Category

I DN den 20 januari skriver Martin Gelin om det kulturella arvet efter Barack Obama.
”Med ett par snabba underskrifter i Ovala rummet kan Donald Trump upphäva mycket av det Obama
åstadkommit de senaste åtta åren. Men det han inte kan förändra är den amerikanska kulturen. Där
har de idéer som Obama förkroppsligat redan trängt sig in i själva jorden och fäst sina rötter.
De kommer Trump aldrig att kunna komma åt.”

Tänk om denna insikt om kulturpolitikens betydelse för samhällsutveckling kunde få större genom-
slagskraft i olika politiska sammanhang.

Annonser

Read Full Post »

Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till program. Programmet är reducerat till 12 förslag.
Många har redan på bl.a. ledarsidor dissat förslaget.
Men det finns många bra förslag blandat med märkliga förslag.
Ett mycket märkligt förslag är att lägga ihop Riksteatern, Musikverket och Riksutställningar till en ny institution.
Hur kan man föreslå att en folkrörelse som Riksteatern med 40 000 medlemmar ska läggas ner. En folkrörelse som gör det som arbetsgruppen
önskar.
Arbetsgruppen vill också skapa offentliga bildningshus, inte folkrörelsedrivna. Kommunala kulturhusidealet lever kvar dessvärrre. När ska rädslan för föreningsdrivna
bygdegårdar, Folkets Hus, hembygdsgårdar och andra mötesplatser släppa hos kulturpolitiska experter.

Det är utomordentligt allvarligt att förslaget saknar tankar och idéer om hur civilsamhällets kulturorgantisationer kan stärkas och få en tydligare roll. Jag trodde att den ideella kultursektorn var en hjärtefråga för miljöpartiet.
Men när förslaget ska behandlas av miljöpartiets politiker kan det nog bli förbättringar.

Read Full Post »

I boken ”Tystnadens triumf” beskriver Gabriel Byström utvecklingen i EU-landet Ungern. I kapitlet om konsten skriver Gabriel; ”Att begränsa den konstnärliga friheten har alltid varit ett effektivt sätt att minska debatten och ifrågasättandet för en orolig regim. När systemkritiska författare, konstnärer, dramatiker och musiker tystnar försvinner de parallella berättelserna, den gestaltade erfarenheten ges inget utrymme, dissekeringen av makten måste finna andra vägar, syresättningen upphör. Den subversiva kulturen ersätts med systemtänkande, självcensuren blir en integrerad del i skapandeprocessen”.

I Sverige försökte bl.a. moderater och sverigedemokrater ta död på kulturtidskrifter. Försöket misslyckades denna gång.

Read Full Post »

alice_kuhnke
Alice Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Grön kultur- och demokratiminister. Foto: Arbetsgivaralliansen
Mer om Alice Kuhnke CV CV
Arbetslivserfarenhet
1992-1997 Programledare, reporter, inslagsproducent, Sveriges Television (SVT)
1998-2000 Programledare/Reporter, TV4
2001- 2004 Verksamhetschef, Skandia Idéer för Livet
2004-2007 Generalsekreterare, Fairtrade (Rättvisemärkt) Sverige
2008-2009 Verksamhetschef, Sektor3 -Tankesmedjan för det civila samhället
2009-2013 Hållbarhetschef, ÅF AB
2013- Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Förtroendeuppdrag
1999-2001 Regeringens ungdomsdelegation, ledamot
2001-2007 Stiftelsen Hela Sverige Artister mot nazister, styrelseledamot
2006-2007 Konsumentverket, styrelseledamot
2002-2007 Rädda Barnen, styrelseledamot
2006-2010 Svenska kyrkan, ledamot kyrkomötet (POSK)
2009-2010 Svanens Montessoriförskola, Ordförande
2008-2010 KF gymnasiet, styrelseledamot
2010 Landsbygdsakademin, ledamot (Jordbruksdepartementet)
2002-2011 Ickevåldsfonden (Svenska kyrkan), styrelseledamot
2009-2011 KFUK-KFUM Sverige, vice Ordförande
2011-2012 Utredningsexpert, Framtidens konsument stöd, (Näringsdepartementet)
2006-2012 Kungliga Dramatiska Teatern, styrelseledamot
2011-2013 Doberman AB, styrelseledamot
2012- Smålandsakademi, ledamot, stol 6
2014- Stiftelsen världsnaturfonden WWF, förtroenderådsledamot

Utbildning
1987-90 Friidrottsgymnasium, samhällsvetenskap, Katedralskolan Växjö
1999-2003 Fil. kand Statsvetenskap, Stockholms Universitet
2000 Bonniers förläggarlinje, Bonniers/Tv4, ledarskapsutbildning
2001 Ny Ledare i Skandia, ledarskapsutbildning
2002 Personlig utveckling (1år) MTgruppen, personlig utveckling
2003 LMI Leadership Management Sweden AB, ledarutveckling
2009 EPICs, Handelshögskolan Sthlm., (civ.sam ledarskapsutbildning)
2011 Ruter Dam, ledarskapsutbildning

Read Full Post »

I Kulturnyheterna hävdar musikforskaren Gunno Klingfors att FHP är aningslösa när vi direktsänder Wagners Parsifal från Met.

Nej, jag tror inte väldens olika operahus med regissörer, scenografer, sångare och musiker är aningslösa när de tolkar och framför Wagners operor. Det finns idag en stor medvetenhet om komplexiteten i Wagners kulturarv. I Folkets Hus och Parker pågår en daglig verksamhet, kamp mot främlingsfientlighet och rasism.

Read Full Post »

På 117 orter i Sverige samlas ikväll kanske 10 000 personer för att se Rigoletto. Live på Bio direktsänt från The Met, New York. Kvällens föreställning har fått lysande recensioner. Vårt samarbete med Met började 2007 och publiken fortsätter att strömma till. En härlig utveckling. Det är FHP som gör kultur tillgänglig!

Read Full Post »

Kulturministern och IT- energiministern har i ett gemensamt utspel uppdragit åt Statens Kulturråd att utreda hur scenkonsten kan bli mer tillgänglig. För 6 år sedan genomförde Folkets Hus och Parker den första direktsändningen från Metropolitan i New York. Idag kan ca 140 digitala biografer visa direktsändningar (Live på Bio) och utbudet växer. Alltfler institutioner och andra aktörer hör av sig och vill visa sina föreställningar. Under innevarande säsong finns ca 40 direktsända arrangemang att välja på för deltagande digitala biografer. Denna angelägna kulturreform har genomförts med stöd från Framtidens Kultur och LO. Intresset från Kulturdepartementet har nästan varit obefintligt.
Något ekonomiskt stöd från Staten för denna tillgänglighetsreform har vi inte fått. Nu vill regeringen få en utredning om hur scenkonstinstitutionerna kan utnyttja internet för att tillgängliggöra föreställningar, bl.a. via websändningar. Det är givetvis bra. En kulturinstitution är ju en innehållsleverantör och kan och bör finnas på olika digitala plattformar. Från Kulturdepartementets sida bör man börja med att ställa krav på sina statliga institutioner på att upprätta digitala strategier, som leder till att föreställningar och konstsamlingar kommer allmänheten till del på olika digitala plattformar. FHP ställer gärna sina erfarenheter till förfogande i den kommande utredningen.

Läs mer i Ny Teknik.
Läs mer The Local.

Read Full Post »

Older Posts »