Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Adjö filmavtalet

Nu har filmavtalet gjort sitt. Från 2017 får vi en statlig filmpolitik. Jag har haft förmånen att sitta med i filmavtalet sedan 1995. Det betyder att jag varit med om ett flertal förhandlingsomgångar. Om detta finns mycket att säga men låt mig komma med en reflektion.
En av filmavtalets huvuduppgift är att stödja svensk kvalitetsfilm. Vid nästan varje förhandlingsomgång så var det alltid någon vid förhandlingsbordet som kände sig lite utmanad och begärde ordet och frågade – vad är kvalitetsfilm? Det lustiga var att denna fråga oftast kom från filmägarhåll. Diskussionen kom många gånger att handla om hur svårt det är för kvalitetsfilm att nå ut och hitta publiken. I regel fick biografägarna klä skott för att inte ta ansvar för kvalitetsfilmen och då särskilt SF med sin monopolliknande ställning på marknaden. Givetvis spelar denna monopolliknande marknad roll för hur olika filmer får plats och utrymme på biografer, men detta förklarar inte hela problemet.
Inom andra kulturområden har vi en kulturpolitik som försöker ta ansvar för att det finns en infrastruktur av teatrar, konserthus, muséer osv. Kulturinstitutioner som inte behöver agera på kommersiella villkor. Inom film- och biografområdet så ser det helt annorlunda ut, med en i första hand kommersiell marknad. Denna SF marknad är givetvis helt otillräcklig för att utveckla och ta ansvar för att bred film (kvalitetsfilm) kommer ut i hela landet.
Denna fråga har inte det gamla filmavtalet löst och frågan är om en statlig filmpolitik är kapabel att lösa utmaningen.
Det är bra att det finns stöd till teknisk upprustning, utvecklingsstöd,lanseringsstöd med flera stöd, men det som saknas är ett direktstöd (statligt verksamhetsanslag) till biografer som vill ta ansvar för kvalitetsfilm.
En länsteater har både statligt stöd och landstingsstöd så att man kan ha marknadsförare och kommunikatörer. Vilken lokal/regional biograf har en marknadsavdelning? Det behövs en helt ny syn på den lokala biografen som mötesplats för film och kulturupplevelser. Biografer måste få stöd i samma omfattning som teatrar, muséer och musikinstitutioner.
Bland flera av de gamla filmavtalsparterna fanns hela tiden ett motstånd mot detta tänkande. Från SF sidan slogs man särskilt för en paragraf som handlade om att stöden inte fick påverka/snedvrida nuvarande marknadsförhållande. Detta har inneburit att biografmarknaden stått och stampat i en seg lervälling, där SF- gänget sagt att vi är en kommersiell bransch och några stöd ska inte förstöra vår kommersiella dominans.
Detta kan vi konstatera har inte tjänat kvalitetsfilmens utveckling. Det krävs kraftiga ekonomiska tillskott till biograferna så att de kan börja agera som kulturaktörer.
Nu är frågan kommer en statlig filmpolitik att förändra denna situation och erkänna biografen som en kulturell mötesplats och ge stöd som gör att de kan ta ansvar för att sprida/visa film i hela landet?

Annonser

Grand Hotel

På Grand Hotel träffas Europas rasistiska partier till middag.
(http://www.svd.se/rysk-skugga-over-sds-gala/om/sds-gala-pa-grand-hotel)

På Folkets Hus är inte SD och deras vänner välkomna.

Trist att konstatera att Grand Hotel saknar en värdegrund.

Spel för kultur

I höstbudgeten finns nedanstående förslag om nya intäkter till kultur.

”4.5.8 Bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spel
Regeringensförslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2017 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets över- skott 2016 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.”

Den svenska spelmarknaden omsätter ca 3,5 miljarder kronor av dessa går stort sett allt till idrotten. Dessvärre får inte civilsamhällets kulturaktörer del av dessa pengar. Nu är när spelmarknaden ska genomgå en omreglering är det dags att även kulturverksamhet blir en del av verksamheten. Det borde vara möjligt att jag som spelare själv får välja till vilka ändamål jag önskar att överskottet ska gå till.

Budgetpropositionen

Nu vet vi vad regeringen menade med ökat stöd till biograferna.
Det blev inget direkt ökat stöd till biograferna!! (Olycklig formulering i regeringsförklaringen).
Däremot kommer granskningsavgifterna att avskaffas bra för distributörer och för hela branschen.
Dessutom görs en mindre satsning på mer pengar för att digitalisera filmarvet.
Först 2019 kommer en satsning på ökat filmstöd på 20 mkr. (Nästa valperiod)
Det borde ha kommit redan 2017.
Nu ska det bli intressant att se hur SFI tolkar dessa skrivningar och fördelar pengarna.

Mer till biografer

I regeringsförklaringen finns följande att läsa;

”Kulturskolor, länsteatrar, museer, regionala musikinstitutioner och bibliotek gör det möjligt för alla att ta del av och själva delta i kulturlivet. Satsningarna på konst och kultur fortsätter. Stödet till biografer ökar. Skolbiblioteken kan anställa mer personal. Fler barn får chansen i kulturskolan. Hundratusentals fler besöker de statliga muséerna som återigen erbjuder fri entré.”

Det ska bli väldigt intressant att ta del av satsningen på ökat stöd till biografer.

Gå vidare

Nu är mitt gamla rum tömt.  Dags för uppfräschning.

Nu är mitt gamla rum tömt. Dags för uppfräschning.

I detta fina rum har jag suttit i ”hundra år”, inte riktigt men i många år. Nu är det snart dags för uppfräschning, inför att film- och live på bio avdelningen ska få en ny chef. Kontorsmöblerna är borta, kvar är pärmar och böcker som nu ska hitta en ny plats. Nu fortsätter jag som samordningschef (senior advisor) för FHPs biografbolag FMAB. Min nya kontorsplats blir på Bio Rio. Jag är särskilt glad över att några av ”mina” stolar har kommit till användning på Bio Rio. Så kul!

Fina stolar, som nu finns på biohyllan på Rio.

Fina stolar, som nu finns på biohyllan på Rio.

I höst kommer Pernilla August film ”Den allvarsamma leken” ha premiär. En film som bygger på Hjalmar Söderbergs romanklassiker ”Den allvarsamma leken”. Det finns stora förväntningar att filmen kommer att få goda recensioner och locka publik till biograferna.

Det flesta biografägare vill naturligtvis visa filmen och även få möjlighet att vara med från premiär. Filmen kommer att distribueras av Nordisk film.

Men kommer biograferna utanför SF-sfären få visa filmen vid premiärdagen? Dessvärre verkar det inte så.

I storstäder där det i bästa fall kan finnas en annan biografägare än SF verkar inte få visa filmen från premiär. Varför?

I förhandlingen mellan SF bio och Nordisk film så har med stor säkerhet SF bio sagt att de kan tänka sig att betala en hög procent i filmhyra under förutsättning att inte filmen visas på andra biografer i respektive stad där SF bio finns. Om Nordisk Film väljer att visa filmen på annan biograf så får Nordisk film lägre filmhyra. Nu verkar det som Nordisk film accepterar SF bios villkor och de få biografägare som finns utanför SF bio får vänta i flera veckor innan de kan visa filmen.

Så här arbetar SF bio för att försvåra för andra biografägare, detta i en situation där SF bios marknadsandel i aktuella städer är över 90%.

Filmen ”Den allvarsamma leken” har av Svenska Filminstitutet (SFI) fått 11 miljoner kronor i produktionsstöd.

En film som fått produktionsstöd borde givetvis erbjudas till biograferna på likvärdiga villkor. Med den totala marknadsdominans som SF Bio upprätthåller på olika sätt blir det väldigt provocerande att Nordisk Film så favoriserar SF Bio i sättningen av filmen.

SFI borde skriva in sina stödregler att producent och distributör har ansvar för att filmen tillgängliggörs på likvärdiga villkor till biografägare.

Att SF bio utnyttjar sin marknadsdominans för att utestänga andra biografägare är ett uttryck för att marknadsekonomin på biografmarknaden inte fungerar. Dels kan man fundera över den företagskultur som finns inom SF Bio men samtidigt konstatera att det behövs mer kraftfulla stöd för att försöka balansera en icke fungerande biografmarknad.

Från 2017 införs en statlig filmpolitik, det ska bli väldigt intressant att följa om en helstatlig filmpolitik vågar utmana SF Bio marknadsdominans.