Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Budgetpropositionen

Nu vet vi vad regeringen menade med ökat stöd till biograferna.
Det blev inget direkt ökat stöd till biograferna!! (Olycklig formulering i regeringsförklaringen).
Däremot kommer granskningsavgifterna att avskaffas bra för distributörer och för hela branschen.
Dessutom görs en mindre satsning på mer pengar för att digitalisera filmarvet.
Först 2019 kommer en satsning på ökat filmstöd på 20 mkr. (Nästa valperiod)
Det borde ha kommit redan 2017.
Nu ska det bli intressant att se hur SFI tolkar dessa skrivningar och fördelar pengarna.

Annonser

Mer till biografer

I regeringsförklaringen finns följande att läsa;

”Kulturskolor, länsteatrar, museer, regionala musikinstitutioner och bibliotek gör det möjligt för alla att ta del av och själva delta i kulturlivet. Satsningarna på konst och kultur fortsätter. Stödet till biografer ökar. Skolbiblioteken kan anställa mer personal. Fler barn får chansen i kulturskolan. Hundratusentals fler besöker de statliga muséerna som återigen erbjuder fri entré.”

Det ska bli väldigt intressant att ta del av satsningen på ökat stöd till biografer.

Gå vidare

Nu är mitt gamla rum tömt.  Dags för uppfräschning.

Nu är mitt gamla rum tömt. Dags för uppfräschning.

I detta fina rum har jag suttit i ”hundra år”, inte riktigt men i många år. Nu är det snart dags för uppfräschning, inför att film- och live på bio avdelningen ska få en ny chef. Kontorsmöblerna är borta, kvar är pärmar och böcker som nu ska hitta en ny plats. Nu fortsätter jag som samordningschef (senior advisor) för FHPs biografbolag FMAB. Min nya kontorsplats blir på Bio Rio. Jag är särskilt glad över att några av ”mina” stolar har kommit till användning på Bio Rio. Så kul!

Fina stolar, som nu finns på biohyllan på Rio.

Fina stolar, som nu finns på biohyllan på Rio.

I höst kommer Pernilla August film ”Den allvarsamma leken” ha premiär. En film som bygger på Hjalmar Söderbergs romanklassiker ”Den allvarsamma leken”. Det finns stora förväntningar att filmen kommer att få goda recensioner och locka publik till biograferna.

Det flesta biografägare vill naturligtvis visa filmen och även få möjlighet att vara med från premiär. Filmen kommer att distribueras av Nordisk film.

Men kommer biograferna utanför SF-sfären få visa filmen vid premiärdagen? Dessvärre verkar det inte så.

I storstäder där det i bästa fall kan finnas en annan biografägare än SF verkar inte få visa filmen från premiär. Varför?

I förhandlingen mellan SF bio och Nordisk film så har med stor säkerhet SF bio sagt att de kan tänka sig att betala en hög procent i filmhyra under förutsättning att inte filmen visas på andra biografer i respektive stad där SF bio finns. Om Nordisk Film väljer att visa filmen på annan biograf så får Nordisk film lägre filmhyra. Nu verkar det som Nordisk film accepterar SF bios villkor och de få biografägare som finns utanför SF bio får vänta i flera veckor innan de kan visa filmen.

Så här arbetar SF bio för att försvåra för andra biografägare, detta i en situation där SF bios marknadsandel i aktuella städer är över 90%.

Filmen ”Den allvarsamma leken” har av Svenska Filminstitutet (SFI) fått 11 miljoner kronor i produktionsstöd.

En film som fått produktionsstöd borde givetvis erbjudas till biograferna på likvärdiga villkor. Med den totala marknadsdominans som SF Bio upprätthåller på olika sätt blir det väldigt provocerande att Nordisk Film så favoriserar SF Bio i sättningen av filmen.

SFI borde skriva in sina stödregler att producent och distributör har ansvar för att filmen tillgängliggörs på likvärdiga villkor till biografägare.

Att SF bio utnyttjar sin marknadsdominans för att utestänga andra biografägare är ett uttryck för att marknadsekonomin på biografmarknaden inte fungerar. Dels kan man fundera över den företagskultur som finns inom SF Bio men samtidigt konstatera att det behövs mer kraftfulla stöd för att försöka balansera en icke fungerande biografmarknad.

Från 2017 införs en statlig filmpolitik, det ska bli väldigt intressant att följa om en helstatlig filmpolitik vågar utmana SF Bio marknadsdominans.

Det har pågått en debatt i Svenska Dagbladet om konstmusikens framtid eller den s.k. klassiska musikens möjlighet att hitta en ny publik. En diskussion som vi känner till sen tidigare. Konstmusiken har en åldrande och segregerad publik och flertalet medborgare har ingen kontakt alls med konstmusikens institutioner.
Det som förvånar mig är det ointresse för digitala livesändningar som den klassiska musikens stora orkestrar visar. De flesta har traditionellt stort fokus på sitt eget hus och hur många besökare man kan redovisa. Turnéverksamheten minskar p.g.a höga kostnader och den mesta verksamheten centreras till det egna huset och för att locka besökare så öppnas fina restauranger.
Den institution som bäst har förstått värdet av livesändningar är Kungliga Operan. Kungliga operan kan bli en institution som finns i hela landet med folklig förankring om man fortsättningsvis kommer att satsa på denna inriktning. En nationalscen med förankring i hela landet är kulturpolitiskt angeläget och borde stödjas med ökade anslag. Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som kan bidra till institutionernas förnyelse.

Nya biografer

Borgarrådet Roger Mogert i Stockholm vill se fler biografer med kvalitetsfilmsinriktning. Stockholm stad är beredd att ge stöd till olika förundersökningar. Dessutom kan kommunen tänka sig att ge kommunalt driftsstöd. Ett bra initiativ. Dessutom finns det nu pengar att söka hos SFI för nyetableringar. Roger Mogert ser gärna etablering av en biograf i centrala Stockholm. Samtidigt tycker jag att det behövs biografer i fler s.k. förorter. Ska den totala publiken öka och inte bara omfördelas behövs biografer i alla större bostadsområden.

På bio kan man se finansminister Magdalena Andersson. I en kort film bland alla reklamfilmer finns ”Momsfilmen” som berättar att regeringen bestämt att momsen på biljetter ska höjas från 6 % till 25 %. Ansvariga för detta beslut personifieras av finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Jag tycker lite synd om Magdalena Andersson som hamnat i denna film. Jag tycker fortfarande att det är märkligt att en kulturminister vill höja momsen på biobesök samtidigt som det är viktigt att ha gratis entré på muséer. Jag undrar om en socialdemokratisk kulturminister skulle komma på idén om att höja momsen för biobesök. Men nu är det miljöpartiet som innehar kulturministerposten.
På följande länk kan du följa frågan i riksdagen;
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/filmfragor_H301KrU11
Det märkliga är dock att den 9 juni då betänkandet ska diskuteras i riksdagen då är momsfrågan redan avgjord. Detta eftersom finansutskottet redan har beslutat om att momsen ska höjas. Vilka kulturpolitiska överväganden hade finansutskottet när man tog beslutet om höjd moms på biobesök?