Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Dans’ Category

Nu är det dags för mig att lämna jobbet som chef för Film och Live på bio. Men jag ska fortsätta med att vara samordningschef för Folkets Hus och Parkers
biografbolag FMAB med biograferna Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Utöver det tänker jag frilansa, ta det lite lugnare och åka båt 🙂

http://fhp.nu/Hem/Om-oss/Lediga-jobb/Folkets-Hus-och-Parker-soker-chef-film-live/

Sök jobbet!

Annonser

Read Full Post »

Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp har nu lämnat ett förslag till program. Programmet är reducerat till 12 förslag.
Många har redan på bl.a. ledarsidor dissat förslaget.
Men det finns många bra förslag blandat med märkliga förslag.
Ett mycket märkligt förslag är att lägga ihop Riksteatern, Musikverket och Riksutställningar till en ny institution.
Hur kan man föreslå att en folkrörelse som Riksteatern med 40 000 medlemmar ska läggas ner. En folkrörelse som gör det som arbetsgruppen
önskar.
Arbetsgruppen vill också skapa offentliga bildningshus, inte folkrörelsedrivna. Kommunala kulturhusidealet lever kvar dessvärrre. När ska rädslan för föreningsdrivna
bygdegårdar, Folkets Hus, hembygdsgårdar och andra mötesplatser släppa hos kulturpolitiska experter.

Det är utomordentligt allvarligt att förslaget saknar tankar och idéer om hur civilsamhällets kulturorgantisationer kan stärkas och få en tydligare roll. Jag trodde att den ideella kultursektorn var en hjärtefråga för miljöpartiet.
Men när förslaget ska behandlas av miljöpartiets politiker kan det nog bli förbättringar.

Read Full Post »

I boken ”Tystnadens triumf” beskriver Gabriel Byström utvecklingen i EU-landet Ungern. I kapitlet om konsten skriver Gabriel; ”Att begränsa den konstnärliga friheten har alltid varit ett effektivt sätt att minska debatten och ifrågasättandet för en orolig regim. När systemkritiska författare, konstnärer, dramatiker och musiker tystnar försvinner de parallella berättelserna, den gestaltade erfarenheten ges inget utrymme, dissekeringen av makten måste finna andra vägar, syresättningen upphör. Den subversiva kulturen ersätts med systemtänkande, självcensuren blir en integrerad del i skapandeprocessen”.

I Sverige försökte bl.a. moderater och sverigedemokrater ta död på kulturtidskrifter. Försöket misslyckades denna gång.

Read Full Post »

alice_kuhnke
Alice Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Grön kultur- och demokratiminister. Foto: Arbetsgivaralliansen
Mer om Alice Kuhnke CV CV
Arbetslivserfarenhet
1992-1997 Programledare, reporter, inslagsproducent, Sveriges Television (SVT)
1998-2000 Programledare/Reporter, TV4
2001- 2004 Verksamhetschef, Skandia Idéer för Livet
2004-2007 Generalsekreterare, Fairtrade (Rättvisemärkt) Sverige
2008-2009 Verksamhetschef, Sektor3 -Tankesmedjan för det civila samhället
2009-2013 Hållbarhetschef, ÅF AB
2013- Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Förtroendeuppdrag
1999-2001 Regeringens ungdomsdelegation, ledamot
2001-2007 Stiftelsen Hela Sverige Artister mot nazister, styrelseledamot
2006-2007 Konsumentverket, styrelseledamot
2002-2007 Rädda Barnen, styrelseledamot
2006-2010 Svenska kyrkan, ledamot kyrkomötet (POSK)
2009-2010 Svanens Montessoriförskola, Ordförande
2008-2010 KF gymnasiet, styrelseledamot
2010 Landsbygdsakademin, ledamot (Jordbruksdepartementet)
2002-2011 Ickevåldsfonden (Svenska kyrkan), styrelseledamot
2009-2011 KFUK-KFUM Sverige, vice Ordförande
2011-2012 Utredningsexpert, Framtidens konsument stöd, (Näringsdepartementet)
2006-2012 Kungliga Dramatiska Teatern, styrelseledamot
2011-2013 Doberman AB, styrelseledamot
2012- Smålandsakademi, ledamot, stol 6
2014- Stiftelsen världsnaturfonden WWF, förtroenderådsledamot

Utbildning
1987-90 Friidrottsgymnasium, samhällsvetenskap, Katedralskolan Växjö
1999-2003 Fil. kand Statsvetenskap, Stockholms Universitet
2000 Bonniers förläggarlinje, Bonniers/Tv4, ledarskapsutbildning
2001 Ny Ledare i Skandia, ledarskapsutbildning
2002 Personlig utveckling (1år) MTgruppen, personlig utveckling
2003 LMI Leadership Management Sweden AB, ledarutveckling
2009 EPICs, Handelshögskolan Sthlm., (civ.sam ledarskapsutbildning)
2011 Ruter Dam, ledarskapsutbildning

Read Full Post »

Socialdemokraterna och Miljöpartiet enas kring olika politikområden. Nu finns överenskommelser om skolpolitiken, jobbpolitik och energipolitik. Nu är den stora frågan – blir det en överenskommelse om kulturpolitiken?

Read Full Post »

Dagens Nyheter har en serie artiklar som ur olika synvinklar belyser skillnader i kulturutbud och kulturkonsumtion mellan stad och landsbygd. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse som finns i hela landet. Idag har vi cirka 600 medlemmar i både stad och landsbygd. Vi fungerar bl.a. som visningsorganisation för film och biografer. Närheten till en biograf är en förutsättning för att vilja gå och se film på biograf. Att upprätthålla en biografstruktur i hela landet med många föreningsdrivna biografer är en viktig kulturpolitisk fråga, som borde få större uppmärksamhet. Folkets Hus och Parkers biografer är idag också bärare av Live på Bio, där högkvalitativt utbud sprids. Idag kan 170 biogrfer ta emot direktsändningar från världens bästa kulturinstitutioner. Intressant att notera i SOM institutets undersökning är att klyftan i utövande inte är så stor mellan stad och landsbygd. Detta kan nog bl.a. förklaras med studieförbundens närvaro ihop med samlingslokaler. En kulturpolitik som vill motverka kulturklyftan mellan stad och landsbygd måste i större utsträckning satsa på moderna, digitala samlingslokaler i hela landet.

Read Full Post »

Brolle gjorde en succéturné förra sommaren. Denna turné är nu filmad med många härliga bilder i skön folkparksmiljö. Filmen berättar även om folkparkernas historia.

Nu visas den på bästa sändningstid den 2 maj kl 20.00. SVT 1. Folkparker, 50-talsrock och nercabbat.

Read Full Post »

Older Posts »